සයිටම් විරෝධී පාගමනට ඉල්ලූ වාරණය ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

සයිටම් ආයතනයට විරෝධය පල කරමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමව්පිය සංගමය පැවැත්වීමට නියමිත විරෝධතා පාගමනට වලක්වාලන ලෙස දන්වමින් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පොලිසියෙන් කළ ඉල්ලීම අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබු බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here