ශ්‍රී ලංකාව ජී එස් පී ප්ලස් සහනය ලබා ගැනීමේ අවසන් කඩයිම පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජී එස් පී ප්ලස් බදු සහනය ලබාදීමට එරෙහිව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව අද වැඩි ඡන්ද 317කින් පරාජයට පත්වුණා. ඊට පක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 119ක් පමණයි.

යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 436ක් හිමි වුණා. නියෝජිතයින් විසි දෙදෙනෙකු ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා.

මේ සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට ජී එස් පී ප්ලස් සහනය ලබා ගැනීමට තිබූ අවසන් බාධකය ද ඉවත් වූ බවයි විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා අප වෙත කියා සිටියේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here