වෛද්‍ය හිඟය නිසා ගැටළු මතුවිය හැකියි

ඩෙංගු අධි වසංගත තත්ත්වයක් පවතින ප්‍රදේශවල ඇති රෝහල්වල පවතින දැඩි වෛද්‍ය  හිඟය හේතුවෙන් කාර්යක්ෂමව හා ගුණාත්මකව වෛද්‍ය  සේවාවන් සැපයීම ගැටළුකාරී විය හැකි බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම සංගමය සහ වැඩබලන සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සමග සාකච්ඡාවක් ද සිදු කර තිබේ.

ඒ අනුව එම රෝහල්වල වර්තමාන තත්ත්වය කඩිනමින් සමාලෝචනය කර අමතර වෛද්‍ය කාර්යය මණ්ඩල එම රෝහල්වට අනුයුක්ත කිරීමට තීරණය වූ බව එම සංගමය සඳහන් කළේය.

මෙම තත්ත්වය තුළ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී එම රෝහල්වල සේවය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස රජයේ වෛද්‍ය  නිලධාරීන්ගේ සංගමය  වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here