වැල්ලවත්තේ ගොඩනැඟිල්ලක් හදිසියේ කඩාවැටිලා

වැල්ලවත්ත සැවෝයි සිනමාශාලව අසළ ගොඩනැඟිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකුට තුවාල සිදුවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් නිර්මාණයවී ඇති අතර පොලීසිය හා අවට පිරිස් එක්ව තුවාලවූ පිරිස් රෝහල් ගත කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

තවත් පිරිසක් ගොඩනැඟිල්ලට යටවී ඇතැයි විශ්වාස කරන අතර පොලීසිය විසින් ඔවුන් මුදාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව අප වාර්තාකරු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here