වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිගු පෝලිම්

ඛනිජ තෙල් සංස්ථා සේවකයින් හෙට සිට වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට ගෙන ඇති තීරණය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ඇත.

මේ හේතුවෙන් මාර්ග තදබදයන්ද ඇතිවී තිබේ.

ඡායාරූප – ශාන්ත රත්නායක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here