වර්ජනවලින් රජය බිය වැද්දිය නොහැකි බව ඇමති රවී කියයි

වැඩවර්ජන සිදු කරමින්  ආණ්ඩුව බිය වැද්දවීමට නොහැකි බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසනවා.

ආණ්ඩුව ලබා දී තිබෙන නිදහස විවිධ පුද්ගලයින් අයුතු ලෙස භාවිත කරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

වෛද්‍යවරුන් වැඩවර්ජනයේ නිරත වන්නේ කිසිදු පදනමකින් තොරව බවයි අමාත්‍ය රවී කරුණානායක කියා සිටියේ.
මෙවැනි වැඩවර්ජනය සිදු කිරීමෙන් රට දියුණු කිරීමට නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here