යාල සහ හෝටන් තැන්නේ සංචාරය කරන්න එපා – වනජීවි දෙපාර්තමේතුව කියයි

හෝර්ටන්තැන්න ජාතික උද්‍යානයේ සහ යාල ජාතික උද්‍යානයේ කලාප අංක දෙක කොටසේ සංචාරය කිරීමට පැමිණිමෙන් වළකින ලෙස වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
හෝර්ටන්තැන්න ජාතික උද්‍යානයේ ප්‍රවේශ මාර්ග සහ අභ්‍යන්තර මාර්ග කිහිපයක් මේ වන විට ජලයෙන් යටවී ඇති බව වනජීවි සංරක්ෂණ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මංජුල අමරරත්න මහතා සඳහන් කළේය.
එමෙන්ම පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් යාල වනෝද්‍යානයේ කලාප අංක දෙක කොටස ද තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේය.
පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය පහව යන තෙක් හෝර්ටන්තැන්න ජාතික උද්‍යානයේ සහ යාල ජාතික උද්‍යානයේ කලාප අංක දෙක කොටසේ සංචාරය කිරීමෙන් වළකින ලෙස වනජීවි සංරක්ෂණ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මංජුල අමරත්න මහතා දැනුම්දීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here