මැතිවරණ රාජකාරීවලට නොපැමිණෙන නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග

ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා නොපැමිණෙන නිලධාරීන් හා රජයේ හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලින් ලබා නොදෙන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.
2018.02.10 දින පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත සමහර රජයේ නිලධාරීන්,සේවකයන් සාධාරණ නොවන විවිධ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් රාජකාරීයට පැමිණිමෙන් වැළකි සිටීමට හා ඡන්ද විමසීම සඳහා අවශ්‍ය වාහන නිදහස් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සහ කරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා පත් කර තිබෙන සියලූම නිලධාරීන්, සේවකයන් සේවයට වාර්තා කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත හෝ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීන් වෙත සංගණන ආකෘති මඟින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති හෝ ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී පත්වීම් ලිබි ඇති ස්වකීය ආයතනවල හෝ විද්‍යාලවල සියලූම නිලධාරීන්, ගුරුවරුන් හා සේවකයන් ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා වාර්තා කරන බවට නිසැක විය යුතු බව ද කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ ඇතුළත් වෙයි.
ඒ අතර ඡන්ද විමසීම් රාජකාරී සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත, රජයේ ආයතන/සංස්ථා/මණ්ඩල සතු වාහන සියල්ල නියමිත පරිදි ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට වාර්තා කරනු ලබන බවට වගබලා ගැනීමට අදාළ ආයතනවල වාහන භාර නිලධාරීන්ගේ හා ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත පැවරෙන පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමක් බව ද අදාළ නිවේනයේ දැක්වෙයි.
මහජන බදු මුදලින් වැටුප් ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාවගේ මුලික අයිතියක් වන ඡන්ද බලය ක්‍රියාත්මක කරන ඡන්ද විමසීමක දී ඒ සඳහා රාජකාරිමය වශයෙන් සක්‍රීය සහය ලබා දීමට ඔවුන් වෙත සාදාචාරාත්මක බැඳීමක් හා වගකීමක් පවතින බව අවධාරණය කරන කොමිෂන් සභාව, ඡන්ද විමසීම නිසි ලෙස පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විධාන අනුව ක්‍රියා කිරීමට සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් බැඳී සිටින බව ද අවධාරණය කරයි.
එම විධාන උල්ලංඝනය කිරීම, රුපියල් ලක්ෂයක දඩයකට හෝ වසර තුනක සිරදඬුවමකට හෝ එකී දඩය සහ බන්ධනාගාර ගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම යටත් වීමට හේතුවන වරදක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 104 උ ව්‍යවස්ථාවේ නිශ්චිතවම සඳහන් කර ඇති බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here