බොල්ගොඩ වේල්ල පිපිරීමේ අවදානමක් – පොලීසියෙන් අනතුරු අඟවයි

පනාපිටිය බොල්ගොඩ ජලාශයේ ආරක්ෂිත වේල්ල කැඩියාමේ අවදානමක් මතුව ඇති හෙයින් පානදුරු දකුණ, පානදුරු උතුර, වාද්දූව, බණ්ඩාරගම, මොරොන්තුඩුව, අගුරුවාතොට පොලිස් වසම්වල ජීවත්වන ජනතාව අවධානයෙන් සිට ආරක්ෂිත ස්ථාන කාර ගමන් කරන්නැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here