බොදුබලේ – තවුෆික් ජමාන් දෙකේම තාත්තා ගෝඨාභය – ලොකු තාත්තා මහින්ද – සියලු තොරතුරු හෙළිවෙයි! (Exclusive)

බොදුබල සේනා සංවිධානය සහ තවුෆික් ජමාන් නමැති මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධානය යන සංවිධාන දෙකම නිර්මාණය කර ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් බව තොරතුරු වාර්තා වී තිබේ.
සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනවර්ග අතර වාර්ගික, ආගමික නොසන්සුන්තාවය වර්ධනය කරමින් සිය දේශපාලන බල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරවීම එහි අරමුණ වී තිබේ.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේදී බොදුබල සේනා සංවිධානයට ප්‍රසිද්ධියේම සිය දායකත්වය ලබාදුන් අතර වාහන සහ මුදල් ප්‍රසිද්ධියේම සපයා දී තිබේ.
බොදුබල සේනා සංවිධානය ප්‍රසිද්ධියේම නඩත්තු කරන අතරතුර තවුෆික් ජමාන් සංවිධානයට රහසිගතව අරමුදල් සහ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සපයමින් ඔවුන්ව හොරරහසේ නඩත්තු කර තිබේ.
මෙම දෙපාර්ශවය විසින් ප්‍රසිද්ධියේ එකිනෙකා විවේචනය කරගනිමින් ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවය ඇතිකිරීමට කටයුතු කලද ඔවුන් මනා අවබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරන බව අනාවරණය වී ඇත.
ආගමික සහ වාර්ගික නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිකර රට අස්ථාවර කරමින් දේශපාලන බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන මෙම කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ ආරක්ෂක අංශ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here