පොසොන් දවසේ මහින්ද බුද්ධාගම විනාශ කරපු හැටි මෙන්න (Exclusive)

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදට යෙදී ඇති පොසොන් දිනය වෙනුවෙන් පණිවුඩයක් මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබුණි.එහි දැක්වුණේ ” දේවානම්පියතිස්ස මහා නරපතියාණන් විසින් තම පුත්‍ර තනතුරේ ලා හැදු වැඩු මිහිදු මා හිමියන් ” යනුවෙනි.

අප සැම අයෙක්ම දන්නා ඉතිහාසයට අනුව මිහිදු හිමියන්ගේ පියාණන් වුයේ ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයාය.කෙසේ වෙතත් මෙය නිකුත් කල හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ මාධ්‍යය අංශය එය නැවත නිවැරදි කර මේ වන විට මාධ්‍යයට නිකුත් කර ඇත.ඔවුන් විසින් වැරදි සහගතව මාධ්‍යට නිකුත් කල නිවේදනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here