පොලිස් ලොකු පුටු 12ක් මාරු වෙයි

ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 12 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සහයක සේවා ලෙස සිටි ජගත් අබේසිරිගුණවර්ධන උතුරු මැද පළාත සහ වයඹ පළාත භාර ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස ස්ථාන මාරු කර ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ.

උතුරු මැද පළාත සහ වයඹ පළාත භාර ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිව සිටි වයි ආර් ඩබ්ලිව් විජේ ගුණවර්ධන ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සහයක සේවා ලෙස ස්ථාන මරුකර තිබෙනවා.

විශේෂ ආරක්ෂණ දිසාව භාරව සිටි ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කේ ඊ ආර් එල් ප‍්‍රනාන්දුට ද ස්ථාන මාරුවක් හිමියි.

ඔහු උතුරු පළාත භාර ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here