පොලිතීන් භාවිතය තහනම් – පරිසරය ගැන සිතා ගත් උතුම් තීන්දුවක්!

පොලිතීන් ආනයනය,විකිණීම හා භාවිතය සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

දේශපාලන,ආගමික සහ සංස්කෘතික උත්සවවලදී පොලිතින් භාවිතය තහනම් වන අතර මයික්‍රෝන 20ට සමාන හෝ ඊට අඩු ඝනකමින් යුත් පොලිතින් භාවිතය සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අවසරය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

පිසූ ආහාර එතීමට,භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීමට පොලිතින් මලු භාවිතය තහනම් වේ.

මෙම පියවර තරමක් ප්‍රායෝගික නොවන බවක් තේරුනත් ඇත්තටම රටේ පවතින පාරිසරික මෙන්ම ඩෙංගු වැනි සෞඛ්‍ය ගැටළු රාශියකට හේතු වී ඇති මෙම පොලිතීන් මාරයාගෙන් ඈත් වීම උදෙසා මෙය වත්මන් රජය ගත් ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලෙස පෙන්වා දීමට හැකියි.

ලෝකයේ සංවර්ධිත බොහොමයක් රටවල් පොලිතීන් භාවිතයට තිත තබමින් විකල්ප භාවිතා කරන අයුරු ඕනෑතරම් අන්තර්ජාලය ආශ්‍රයෙන්ද සොයා බැලුව හොත් අපට සොයා ගන්නටද හැකියාව පවතිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here