පූර්ණ හානි වූ නිවෙසක් සඳහා රජයෙන් ලබාදෙන මුදල ජනපති නියෝගයෙන් රුපියල් විසිපන් ලක්ෂය දක්වා ඉහළට !

අවතැන් වූ අය නැවත පදිංචි කිරීමේදී ගං වතුරෙන් හෝ නාය යෑමකදී අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණ වශයෙන් නිවාස හානි සිදු නොවන ස්ථාන තෝරා, නිවාස ඉදිකිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත්, පූර්ණ හානි වූ නිවෙසක් සඳහා රජයෙන් ලබාදෙන මුදල රුපියල් විසිපන් ලක්ෂය දක්වා ඉහළ නැංවිය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා ඇමැති මණ්ඩලය හමුවේ පවසා ඇත. රජය නිවාස ඉදිකිරීමට ලබාදෙන ස්ථානය වෙත යෑමට අකැමැත්ත පළ කරන අය වෙතොත්, ඔවුන්ට යථාර්ථය හොඳින් වටහාදී යළිත් මෙවැනි ව්‍යසනයකට ගොදුරු නොවීම සඳහා මෙම වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන බව ඒත්තු ගැන්විය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත. නිවාස ඉදිකිරීමේදී, ත්‍රිවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය හා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ කරගත යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here