පුංචි ඡන්දේ නිසා 9 වෙනිදා පොලිස් මහජන දිනය නෑ

සෑම සිකුරාදා දිනකම ක්‍රියාත්මක වන පොලිස්පතිවරයාගේ මහජන සහන දිනය මෙම 09දා නොපැවැත්වෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පොලිස් අධිකාරී, නීතිඥ  රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරයි.
සෑම සතියක ම සිකුරාදා දිනයේ පොලිස්පති මහජන සහන දිනය පොලිස් මුලස්ථානයේ දී පැවැත්වේ. එළැඹෙන 10දා පැවැත්වීමට නියමිත 2018 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන බැවින් එදිනට පොලිස්පති මහජන සහන දිනය නොපැවැත්වේ.
එැලැඹෙන සිකුරාදා දිනයේ (16) සුපුරුදු පරිදි මහජන සහන දිනය පැවැත්වෙන බව ද මුලස්ථානය දන්වා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here