ජිලා එක්ක සෙට් උනා කියපු ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් ජනපති හමුවෙති….

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුථ එහි සාමාජිකයින් පිරිසක් අද (14) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමුවිය.
 
පවතින දේශපාලන තත්ත්වය සහ ඉදිරි කටයුතු පිළිබද මෙහිදි සාකච්ඡාවට ලක්වූ අතර,ඒ පිළිබද ජනාධිපතිතුමා ගන්නා ඕනෑම තීරණයකට සහය පළ කරන බව ද ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here