ජාත්‍යන්තර වෙසක් කටුනායකට නෑ (VIDEO)

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දී.

ශ්‍රී ලංකාවට රාජ්‍ය නායකයන් ඒ සඳහා පැමිණීමට නියමිත අතර ඔවුන් කටුනායකින් දිවයිනට පැමිණෙනු ඇති.

එහෙත් කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ ඒ සඳහා කිසිදු වෙසක් සැරසිල්ලක් නොමැති අයුරු පහතින් දැකගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here