ජනපති අගමැති සාකච්ඡා අවසන් මුදල් මංගලට 

බොහෝ කලක සිට සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය හෙට උදෑසන 9ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

මේ වන විටත් ඊට සහභාගී වන ලෙස සියලුම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට දන්වා තිබෙන අතර උදෑසන 9ට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව අමාත්‍යවරුන් නව ධූරයන් හී දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

මෙම සංශෝධනයේදී ප්‍රබල වෙනස්කම් රැසක් සිදු වන අතර අදාළ වෙනස්කම් පිළිබඳවද අදාළ අමාත්‍යවරුන් දැනුවත් කර තිබීමද විශේෂත්වයකි. ඒ අනුව පහත සඳහන් අමාත්‍යධූර මේ වන විටත් හෙළිදරව් වී තිබේ.

  1. ජනමාධ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍යංශය – මංගල සමරවීර මහතා
  2. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය – රවී කරුණානායක මහතා
  3. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය – ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
  4. ඉඩම් අමාත්‍යංශය – රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා

මේ අතර නිල නොවන වශයෙන් වාර්තා වන පරිදි පහත සඳහන් සංශෝධනයන්ද ඇතුළත්.

  1. වරාය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය – සාගල රත්නායක මහතා
  2. මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය – මහින්ද අමරවීර මහතා
  3. අධිකරණ හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
  4. බුද්ධ ශාසන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය – විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා

මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාට කැබිනට් අමාත්‍යධූරයක් හා මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක් ලැබීමටද නියමිතයි. මනූෂ නානායක්කාර මහතාට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක් ලැබෙනු ඇතැයිද මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here