ගීතා කුමාරසිංහට වැඩ වරදියි – මන්ත්‍රිකම අහෝසියි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ගීතා කුමාරසිංහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරියක් ලෙස කටයුතු කිරීම නුසුදුසු බව නියෝග කර තිබෙනවා.

ඇයගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් එම නඩුව ගොනු කර තිබූ අතර අද (03) අභියාචනාධිකරණයේදී ඊට අදාළ තීන්දුව ලබා දෙමින් මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here