ඉතාලියේ Monza ධාවන පථයේ පැවති Lamborghini Super Trofeo තරගයෙන් DILANTHA ශ්‍රී ලංකික අභිමානය ඉහලට නංවයි (Video)

අද ඉතාලියේ Monza ධාවන පථයේ පැවති Lamborghini Super Trofeo තරගය DILANTHA MALAGAMUWA ජයග්‍රහණය කල අතර එය යුරෝපයේ රටවල් අභියෝග පරදවා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ජයගත් පළමු අවස්ථාවක් වේ. අපේ අනන්‍යතාවය රකිමින් ජාතික ධජය එසවී අපේ ජාතික ගීය වාදනය වීමෙන් ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් සැමදෙනාගේම ආදරයට ලක්වූ අතර සියලුදෙනාගේම ආශිර්වාද ඔහුට හිමිවුණි.

23 වන දින ඔහුගේ තවත් තරගයක් නැරබීමට ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙන අතර සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාද ඔහුට ගිමිවනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here