ආරක්ෂක ලේකම් ඉවතට !!!

ආරක්ෂක ලේකම් ඉවත්කර නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙකු ඉක්මනින් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇතැයි රජයේ ඉහල පෙලේ ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.
දැනට ආරක්‍ෂක ලේකම් ධුරයේ කටයුතු කරන   කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතාට ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධුරය පිරිනැමීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

ඒ අනුව නව ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයෙකු කඩිනමින් පත්කෙරෙනු ඇත. –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here