අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පුංචි ඡන්දේ ප්‍රචාරණ කටයුතු අවසන්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රවාරණ කටයුතු තවත් පැය 06 කින් අවසන් වීමට නියමිතය.
ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 න් පසු පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ කිසිඳු ප්‍රචාරක කටයුත්තක් සිදුකල නොහැකි අතර ඡන්ද දායකයින්ට බලපෑම් වන ආකාරයෙන් කටයුතු නොකරන ලෙසද මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දෙයි.
මෙම නීතිය 11දා දක්වාම ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම කාලය තුළ එවැනි ක්‍රියාවන් සිදුනොකරන ලෙසට සියලු ම අපේක්ෂකයන්ගෙන් හා ආධාරකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර එවැනි ක්‍රියාවන් සිදුකරන පුද්ගලයින්ට නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දන්වා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here