අතීතය අමතකවූ නාමල් රාජපක්ෂ තුස්තින්භූත වූ අයුරු (Video)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය (18)දින හිරු නාලිකාවේ පැවති බලය දේශපාලනය වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් වත්මන් ආණ්ඩුවට චෝදනා මාලාවක් එල්ල කල අතර එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජුබුර් රහුමාන් මහතා විසින් එම චෝදනා මාලාවට ලබාදුන් පිළිතුරට අනුව නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට කට උත්තර නැති විය.

එසේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරපු සියලු චෝදනා බිහිවුනේ රාජපක්ෂ පාලනය සමයේ අතර එම ප්‍රශ්නවලට වත්මන් ආණ්ඩුවේන් පියවරෙන් පියවරට විසදුන් ලබාදෙමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජුබුර් රහුමාන් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අතර එම වැඩසටහනට සහභාගී වූ නි අමාත්‍ය හර්ෂ දී සිල්වා මහතා නාමල් රාජපක්ෂ මතාගෙන්  ඇසූ ප්‍රශ්නයට නාමල් මන්ත්‍රීවරයාට උත්තර ලබාදීමට නොහැකිව ගොලු විය. පසුව ලැජ්ජාවෙන් එල්ල කල චෝදානාව නාමල් රාජපක්ෂ විසින් ඉල්ලා අස්කරගැනීමටද සිදුවිය.

මෙම වැඩසටහනේ විධියොව පහතින් නරඹන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here