අකුරැස්ස – පිටබැද්දර පාලමේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට නාවික මෙහෙයුම්

අකුරැස්ස, පිටබැද්දර පාලමේ සිරවී ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරිම සඳහා නාවික හමුදාව මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබේ.
පැවැති ගං වතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පිටබැද්දර සහ සියඹලාගොඩ රොටුඹ, පස්ගොඩ යා කරන පිටබැද්දර පාලමේ පහළ කොටසේ විශාල වශයෙන් අපද්‍රව්‍යය සහ දැව කදන් සිරවී ජල බැසයාමට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව තිබූ බව සඳහන් වෙයි.
මේ හේතුවෙන් ඊයේ(28) රාත්‍රිය වන විට නිල්වලා ගඟේ ජල  මට්ටම ඉහළ ගොස් අකුරැස්ස ප්‍රදේශයට තවදුරටත් ජල ගැලීම් අවදානමක් පැවති බව නාවික හමුදාව සඳහන් කරයි.
එම තත්ත්වය සැලවූ විගස නාවික හමුදාවේ විශේෂ යාත්‍රා බලඝනයට සහ මැරින් බලඝනයට අනුයුක්ත නාවිකයින් 71 දෙනෙකු සහ කිමිදුම් නාවිකයින් 06 දෙනෙකු අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරිමේ මෙහෙයුම සඳහා යෙදවිමට නාවික හමුදාව පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here